Orange County v Kalifornii, USA    (Word) (PDF)

Jak se jmenuje oblast, ve které žijete a jak by se název přeložil do češtiny?

Oblast, ve které žijeme se jmenuje Orange County (orinž kaunty), v překladu Pomerančový kraj.  Slovo “County” se původně překládalo jako hrabství, ale dnes se používá v moderní angličtině slovo kraj, protože se oblasti a státy rozdělují na kraje, a ne na hrabství.  Místní lidé si někdy název zkracují a nazývají oblast prostě jen OC (ou-sí).

Proč zrovna název Pomerančový kraj?

Tato oblast je zemědělská, především pro citrusové plody, jako jsou právě pomeranče, citrony, mandarinky ap.  Pěstují se tu ale i další druhy například: jahody, avokádo, brokolice, rajčata, oříšky, hroznové víno ad.  Nejlépe se zde však daří citrusovým plodům.  Když se v Americe začaly zakládat farmy, v každém státě se pěstovalo na zkoušku vždy několik produktů.  Tam, kde se té oné rostlince dařilo nejlépe, začala se pěstovat ve velkém.  Různé ovoce najdete v různých státech, ale vždy jen jednomu druhu se bude dařit v té specifické oblasti nejlépe.  Například nejlepší broskve rostou ve státě Georgia (džordža), brambory v Idahu (ajdahu), kukuřice v Iowě (ajově) a Kansas zásobuje celé USA hlavně svým obilím. Pomeranče vyhrávaly v jižní Kalifornii, logicky tak tato oblast dostala jméno po “svém” ovoci J.

Pěstují se pomeranče ještě někde jinde v USA?

Ano, pěstují se na mnoha místech.  Dalším velkým územím na pěstování citrusových plodů je jižní Florida.  Stát, který leží přesně na opačné straně USA než Kalifornie.  I na Floridě mají oblast, které se říká Orange County.  Florida má pomeranč dokonce ve státním znaku.  Jen tak pro zajímavost dodám, že v Orange County na Floridě najdete slavný Disney World (Svět Disneyho).  A tady u nás, v Orange County, v Kalifornii najdete první, originální Disneyland J.

Jak najdu Orange County na mapě?

Orange County leží v jižní Kalifornii, obklopené ze severu los angelským krajem, z jihu krajem San Diego, ze západu Tichým oceánem a z východu dalšími, méně známými okresy, které končí v poušti Mojave (mohave). 

Jak je to velká oblast?

Lépe než na kilometry si to lidé pamatují podle toho, že OC se dá autem, od jihu k severu,přejet za cca 1 hodinu.  A stejně tak z východu na západ.  Jelikož poloha OC je na mapě přesně v bodě, kde se pobřeží Kalifornie stáčí, jsou tu někdy dohady o tom zda jedete směrem na západ či na jih.  Místy totiž opravdu jedete i na západ a současně i na jih.

Máte v OC velkoměsta?

Ne, Orange County nemá velkoměsta.  Byla to původně pouze rekreační a zemědělská oblast pro lidi, kteří pracovali a žili v Los Angeles.  Něco jako Slapy pro Pražáky.  Postupně se tu lidem zalíbilo natolik, že se sem začali stěhovat ve velkém. Přibližně okolo roku 1950 začaly pomerančové sady nahrazovat zástavby mnoha nových městeček.  Městečka se časem rozrostla až se propojila do sebe. Dnes ani nevíte, kde jedno končí a druhé začíná.  Lidi sem přišli nejenom za větším klidem a hezkým prostředím, ale také za pracovní příležitostí.  Do OC se také přestěhovalo (nebo nově založilo) mnoho firem na výrobu a obsluhu technologie.

Jak se jmenuje vaše městečko a kolik má obyvatel?

Naše městečko se jmenuje Ladera Ranch (ledera renč) a je to velmi nové město. Bylo založeno roku 2000.  Technicky to není město.  Je to Asociace.  Asociace nemá vedení tak, jako města.  Města mají starostu, místní úřady, radnici ap.  Asociace mají manažera, kterému se říká “manažer města”.  Prakticky není mezi městem a asociací velký rozdíl.  Ladera Ranch má přibližně 20 tisíc obyvatel, několik škol, školek, restaurace jako McDonald či KFC, ale také luxusnější místa na večerní posezení.  Dále obchodní centra, lékaře a různé služby, které potřebujete k dennímu životu.  Také zde funguje místní policie, která zjednává pořádek pouze a jen v Ladeře, a hasičská stanice s moc milými a hezkými hasiči J

Jak najdu Laderu Ranch na mapě?

Ladera Ranch na mnoha mapách ještě ani není zakreslena, jen na těch nejnovějších.  Ladera leží v tzv. jižní Orange County a vodítkem bývá starší město Mission Viejo (mišn vijeho) nebo velmi staré město San Juan Capistrano (san chuan kapistrano) mezi, kterými Ladera leží.  Nejznámější město nejblíže nám je Laguna Beach (Laguna pláž).  Lagunu zná, alespoň
z vyprávění, každý Američan a každý turista.

Jak daleko je od vás město Los Angeles a kolik má obyvatel?

Los Angeles je od nás cca hodinu a půl autem směrem na sever.  Z Los Angeles také většinou létáme do Evropy, protože zde mají velké mezinárodní letiště jménem LAX.  Celý okres Los Angeles má přes 18 milionu obyvatel!

Jak daleko je od vás město San Diego a kolik má obyvatel?

San Diego je od nás stejně tak vzdálené jako Los Angeles cca hodinu a půl autem po dálnici, ale směrem na jih.  V San Diegu žije stejně obyvatel jako v Praze, něco přes jeden milion.  Necelou hodinu na jih od San Diega leží hranice s Mexikem.

Los Angeles a San Diego jsou přístavy.  San Diego je také vojenskou základnou pro americké loďstvo.

Jak daleko to máte z Ladery k moři ?

Nejbližší pláže začínají 20 minut autem od našeho domu.

Jaké jsou tam pláže, jaké je moře a jeho vlny?

Pláže jsou zde písčité.  Písek je žlutý a na většině plážích drsnější.  Škeble a mušle se nejlépe hledají v zimních měsících, kdy bývají veliké odlivy a pláže se tím pádem rozšíří.  Moře je oceán.  Tichý oceán.  Oceán je vždy o mnoho chladnější než moře.  Oceán je hluboký, není uzavřen žádným pohořím nebo pevninou, tak jako bývají moře, proto nemá šanci, aby se jeho voda zahřála.  OC nemá teplý oceán, protože tudy nevede ani žádný teplý proud.  Vlny jsou veliké, divoké a v zimních měsících velmi, velmi vysoké.  Jižní Kalifornie je proslulá tím, že ji vyhledávají serfaři, kteří potřebují k serfování velké vlny.  Na plavání to tu není ideální, ale v letních měsících, kdy je oceán klidnější se dá i hezky zaplavat nebo, alespoň pohoupat ve vlnách na vybraných místech.

Jsou v oceánu ryby?

V Tichém oceánu žije mnoho ryb.  U zdejšího pobřeží žijí delfíni, kteří jsou celoročně k vidění v celých houfech.  Také velryby se občas objeví. Žraloci tu žijí také.  Rybáři zde rádi loví mořské štiky a v sezoně také humry.  Občas se jim do udice zachytí i nějaká ta chobotnice.  Z ptáků tu na pláži nejčastěji uvidíte racky a pelikány.

Kolik žije v OC obyvatel a jak vypadají?

OC má něco přes 3 miliony obyvatel.  Nevím přesná procenta, ale najdete tu každičkou barvu pleti.  Převažují běloši - správně se nám tu říká: evropští Američané.  Pak je tu také velké množství Hispánců, což jsou lidé ze zemí Jižní Ameriky.  Velké zastoupení tu mají také Asiaté nebo-li asijští Američané.  V neposlední řadě tu žije také mnoho Peršanů, Arabů a mnoho jiných národnostních menšin.  Samozřejmě také Indiáni, spisovně nazýváni původní Američané.

Máte tam také cikány?

Ne, cikáni se nevyskytují nikde v Americe.  Není tu ani žádná jiná skupina, která by se jim podobala.  Pokud někdo přijede z Evropy a je romského původu, pak se prostě jen zařadí do davu.  Běžný Američan si pod slovem “cikán” (angl. gipsy) představí postavu z románu nebo filmu s krásnou melodií.  Cikána si nepředstavují podle nějakého určitého vzhledu, ale podle jejich kočovného způsobu života a volného chování.  Pokud budete mluvit o cikánech, nebo-li gipsy (džipsí), které znáte z Evropy a z Čech s běžným Američanem, nebude vědět koho a co vlastně máte na mysli.

Jakým jazykem se u vás mluví?

Tato otázka by se mohla zdát zbytečná či někomu až hloupá.  Naopak, je to velmi dobrá a chytrá otázka. V Americe není určen žádný úřední jazyk, ale samozřejmě se za něj považuje angličtina, protože v té se vyučuje ve školách.  Neoficiálně se v Kalifornii používají jazyky dva: angličtina a španělština.  Pokud byste mluvili pouze španělsky dost dobře se tu dá s tím vystačit.  V každé škole, na každém úřadě, a v každém obchodě se totiž najde někdo, kdo bude umět perfektně španělsky.  V levnějších obchodech ani nemusíte na anglicky mluvícího prodavače narazit.  V mnoha institucích je podmínkou umět oba jazyky velmi dobře.  Ze zahradníků, kteří se nám starají o parky v Ladeře, umí jakž takž anglicky vždy jen jeden.  A ten dělá šéfa.  I když jsou tu Mexičané (či jiní Jihoameričani), již od narození, nemají potřebu se učit anglicky.  Samozřejmě pokud chcete uspět a mít lepší povolání bez angličtiny to nejde.  U nás doma se také mluví česky J.

Proč španělština?

1.  Protože toto území bylo objeveno Španěly.  2.  Stále tu žije mnoho potomků španělských kolonistů, kteří se smíchali s Mexičany.  A hlavně miliony současných emigrantů z Mexika.  Španělé si kdysi podrobili celé Mexiko.  (A jak už jste si přečetli výše, na mexickou hranici je to od nás pár hodin).  V 16. století se Španělé začali roztahovat dál na sever.  Abych byla úplně přesná, území objevili Portugalci a založili zde město San Miguel – dnešní San Diego.  San Miguel se stalo hlavním městem Severního Mexika, jak se tehdy jižní Kalifornii říkalo.  Jelikož ale celou výpravu, loďstvo a jiné financovalo španělské království, všechna založená města i přístavy se posléze přejmenovaly na španělská jména.  Na Portugalce se snažili zapomenout (nevděk světem vládne).  Ze Španělska a Mexika pak přicházeli mniši, kteří na nově nabytém území zakládali kláštery, tehdy taková malá města sama pro sebe.  Tím vytvářeli bezpečné azyly pro nové přistěhovalce, kteří se obávali místních Indiánů.  Jeden z nejstarších klášterů (celkem jich je v Kalifornii 21) je vystaven kousek od nás, za Laderou, v městečku San Juan Capistrano, a každý kdo nás navštíví, musí tento skvostný klášter plný historie se mnou vidět! J

Jak to, že se stala Kalifornie nakonec americkým státem?

V roce 1848 vypukla v severní části Kalifornie “Zlatá Horečka”.  Sever byl již pod kontrolou Američanů a na jihu se bojovalo se Španěly.  Horečka přivedla do Kalifornie mnoho nových přistěhovalců - zlatokopů* jak z východu USA, tak celého světa, kteří se rychle zařadili mezi místní obyvatele, už tak smíchanými od dob, kdy se stavěla železnice.  Kaliforňané si rychle uvědomili, že členství v Unii bude pro všechny výhodné a v roce 1850 se Kalifornie stala 31. státem.  Dnes má cca 36 milionu obyvatel (nejvíce zalidněný stát v USA).  Hlavním městem je Sacramento. Guvernéra jsme, s hrdostí již podruhé, zvolili Arnolda Schwarzeneggera.

* Zlatokopové v Kalifornii stále existují.  Bratranec našeho souseda žije v horách a hledá zlato.  Najde vždy tak akorát ,aby mu to stačilo na přežití.  Vloni našel zlatou nugetu, která mu vynesla cca tisíc dolarů.

Jak se jmenuje město kde učí Bruce?

Bruce učí ve městě Orange (Pomeranč).  Je to jedno z nejstarších městeček v Orange County založeno ke konci 19. století.  S pěkným náměstím a mnoha útulnými restauracemi a zákoutími.  V centru města je zachována architektura padesátých let, které se počítají za největší rozkvět v americké historii.  Orange je také známo pro svou soukromou universitu Chapman (čepmen), na které Bruce učí.  Bruce jezdí od nás vlakem a z nádraží jde pěšky do školy asi 10 minut.  Celá cesta z domova mu trvá okolo jedné hodiny.

Ke které politické straně se v OC přiklání?

Ačkoliv je Kalifornie známá pro své prosazování liberálních a levičáckých stran, OC je striktně pravičácká oblast.  Lidé tu věří, že vláda by jim měla mluvit do života co nejméně a starat se jen o podstatné, a že každý člověk si odpovídá za svůj život sám.  Když někdo pracuje hodně, měl by za to také hodně dostat, a když se naopak někdo fláká a věci kazí, neměl by dostat nic.

Orange County je jedna z nejbohatších a nejkrásnějších oblastí v USA, bohužel také jedna z nejdražších.  Je to, jak turistická oblast pro Američany i cizince, tak pohodlné místo pro denní život.  Také díky svému vlídnému a stálému celoročnímu klimatu (jsou tu pouze dvě roční období - jaro a léto).  To vše dohromady vytvořilo lákavé místo s příjemným životním stylem a usměvavými lidmi. 

KD J (2007)